ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE AD 2014

Data dodania: 14 kwietnia, 2014. | florian-sulejow.pl

 WIELKA SOBOTA  19 kwietnia

Tradycyjnie zachowujemy post od pokarmów mięsnych.

Liturgia WIGILII PASCHALNEJ  rozpoczyna się o godz. 18.00 i składa się z:

Poświęcenia ognia i paschału, orędzia paschalnego

Liturgii słowa

Liturgii Chrzcielnej

Liturgii Eucharystycznej

PROCESJA REZUREKCYJNA, w Niedziele Zmartwychwstania o godz. 6.00, jest najuroczystszą w całym roku liturgicznym. Jest to procesja Triumfu Zmartwychwstałego Chrystusa. Biorąc udział w tej procesji wyrażamy prawdę, że przez całe życie zdążamy do udziału w Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana.

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

Data dodania: 17 marca, 2014. | florian-sulejow.pl

Zaczym rozpoczniemy nasze parafialne rekolekcje i będziemy przygotowywać się do Sakramentu Pojednania, czyli do spowiedzi, warto przyjrzeć się pięciu warunkom dobrej spowiedzi i wiedzieć, o czym każdy z nich mówi. Pomoże nam w tym dobrze nam znana „Przypowieść o synu marnotrawnym” z Ewangelii św. Łukasza (15, 11-24). Wspaniale w niej widać te etapy naszego oczyszczenia, uzdrawiania naszego chorego serca, które zostało pokaleczone przez grzech. Bo dobra spowiedź to taka, do której przystępuję nie jako przestępca, ale właśnie jako człowiek chory, człowiek, który potrzebuje uzdrowienia, który jest poraniony przez popełnione grzechy. W dobrej spowiedzi nie przychodzę po sprawiedliwą karę, ale po uzdrowienie z tego wszystkiego, co mnie wewnętrznie poraniło. Czytaj dalej →

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Data dodania: 22 lutego, 2014. | florian-sulejow.pl

W ostatnim czasie wszyscy obserwujemy niepokojące tendencje, które godzą w tożsamość , dobro i stabilność rodzin. Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążać za dziećmi na różnych etapach ich życia, znaleźć z nimi porozumienie i uchronić je przed grożącym im niebezpieczeństwem. Jesteśmy świadkami dramatów dzieci ulęgających ułudzie narkotyków, powabom hedonizmu, przemocy, bezsensu i rozpaczy.

Wobec tych wyzwań pragniemy zorganizować w naszej parafii swoistą krucjatę różańcową rodziców za dzieci. Zachętę do tego rodzaju modlitwy dał już bł. Jan Paweł II, polecając RÓŻANIEC jako niezawodny środek dla odnowy moralnej rodziny.

Pragniemy założyć wspólnotę rodziców odmawiających Różaniec w intencji własnych dzieci.

Osoby zainteresowane modlitwą różańcową za swoje dzieci, prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

KATECHEZY OJCA ŚW. FRANCISZKA

Data dodania: 3 lutego, 2014. | florian-sulejow.pl

Drodzy Parafianie!

Ojciec św. Franciszek 8 stycznia br. rozpoczął nowy cyk katechez środowych, naszym pragnieniem, jako Waszych duszpasterzy, jest byście zapoznali się z tymi katechezami, które dotyczą sakramentów świętych. Zależy nam, by szczególnie zapoznali się z nimi osoby, które będą prosić o sakramenty św. dla siebie lub swoich dzieci. Niech lektura tych tekstów pomoże nam wszystkim w poznaniu wiary i jej umocnieniu.

 

Chrzest pozwala nam rozpoznać Jezusa w bliźnich (08.01.2014)

Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś rozpoczynamy serię siedmiu katechez o sakramentach. W pierwszej z nich będzie mowa o Chrzcie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w najbliższą niedzielę przypada właśnie święto Chrztu Pańskiego. Czytaj dalej →